Menü Simge
Araçüstü Ekipman
Kompost Makinası
Geri Dönüşüm Ürünleri

Firmamız Ankara merkezli olup yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektöre özel amaçlı üst yapılı araçlarla ilgili talepleri karşılamak ve onlara profesyonel kadrosu ile en iyi çözümleri sunmak için kurulmuş üretici bir firmadır. Yenilikçi ve araştırmacı mühendislik çalışmaları ile isteğe bağlı özel ihtiyaçlara da cevap verebilen ASC Grup Makine kendine özgü tasarımları ile rakiplerine göre farklılık yaratmaktadır. Faaliyet konuları arasında araç üstü ekipman,itfaiye araçları, yangına Müdahale Araçları, Kanal Açma ve Temizleme Araçları, Çöp Toplama Araçları, Su Tankerleri, Sepetli Platformlar, kurtarma ve müdahele araçları, katı atık toplama araçları, Savunma Sanayisi için Özel Araçlar vb. olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahiptir.